งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
วันนี้: 23 Sat.Sep.2017
เวลาเปิดทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8.00-18.00 น. เสาร์-อาทิตย์ปิดบริการ
โทรศัพท์: 032-425557 ต่อ 133
หน้าแรก งานยืม-คืน งานวิเคราะห์ งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ผู้ดูแลระบบ รายงาน ระบบสนับสนุน


หน้าแรก
License
แนะนำใช้งาน


บรรณารักษ์เข้าสู่ระบบ:
บรรณารักษ์:
รหัสผ่าน:หน้าหลักห้องสมุด | OPAC | คู่มือใช้งานจัดทำโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(ปรับปรุงภาษาไทยและพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมโดย จีระพล คุ่มเคี่ยม)
พัฒนาจาก OpenBiblio version 0.6.0 database version 0.6.0
Copyright © 2002-2005 Dave Stevens
under the GNU General Public License