Get Adobe Flash player
หน้าหลัก ห้องสมุดยุคดิจิทัล

ห้องสมุด กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

               วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี โดย ผู้อำนวยการฉันทนา  พิพัฒน์บรรณกิจ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด โดยได้กำหนดแผนในการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อเป้นห้องสมุดแห่งสถาบันอาชีวศึกษา 

Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

นาฬิกา/ปฏิทิน

Ulti Clocks content

ได้รับความนิยม

วันนี้ในอดีต