Get Adobe Flash player

หนังสือใหม่

ยินดีต้อนรับ!!!ราคาน้ำมัน

อัตราแลกปลี่ยน

หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ห้องสมุด

Coolปรัชญา

“ต่อยอดจินตนาการด้วยความคิด ต่อยอดชีวิตด้วยการอ่าน”

Winkวิสัยทัศน์

“ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี สร้างบรรยากาศการเรียนรู้

มุ่งสู่การศึกษา  ใฝ่หาความรู้

สู่ทักษะวิชาชีพ”

Embarassedพันธกิจ

*พัฒนาห้องสมุดให้มีมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

*ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

*พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและให้บริการที่ทันสมัย

 

การบริการทั่วไปของห้องสมุด

1. บริการอ่าน และบริการช่วยค้นคว้า

โดยจัดหาหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์  สิ่งพิมพ์ของสถาบันและสถาบันการศึกษาอื่นๆไว้บริการให้เพียงพอกับความต้องการ

2. บริการยืม - คืน (Circulation Services)

บริการหนังสือจองด้วยระบบบาร์โค้ด และบริการยืมด้วยตนเอง

3. บริการสืบค้นรายการบรรณานุกรมด้วยระบบ OPAC (ระบบ สืบค้นข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด)

สืบค้นได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้บริการ 8 เครื่อง หรือสืบค้นผ่านเว็บไซต์ http://library.pbpvc.ac.th

4. บริการห้องสมุดมัลติมีเดีย

จัดหาและให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น VDO CD-ROM DVD ฯลฯ ทางด้านวิชาการที่สอดคล้องกับหลักสูตรทุก สาระการเรียนรู้

5. บริการเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและให้บริการเพื่อการนันทนาการ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ฯลฯ

6. บริการ Wireless LAN

สำหรับนักเรียนและคณาจารย์ที่นำโน้ตบุ๊ค  มาใช้ในห้องสมุด ประสงค์จะเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้ได้บริเวณห้องวารสาร ต้องตั้งค่า proxy server โดยตั้งค่า Internet options โปรแกรมเบราเซอร์ คือ http://10.0.0.1/status

7. การตรวจสอบข้อมูลการยืม (Borrower Information)

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลการยืมทรัพยากรห้องสมุดได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบสืบค้น ข้อมูล OPAC จากเว็บไซต์ของห้องสมุดที่http://library.pbpvc.ac.th และไปที่หัวข้อ ข้อมูลส่วนตัวสมาชิก  จากนั้นกำหนดชื่อล็อกอิน และรหัสผ่าน

8.บริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ห้องสมุดจัดกิจกรรมหมุนเวียนตลอดทั้งปี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า ได้จัดทำกิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการ แนะนำหนังสือCD-ROM VDO เล่าเรื่องหนังสือ บรรณนิทัศน์ สรุปข่าวแลเรื่องน่ารู้ทุกสัปดาห์ ฯลฯ

9. การจัดอบรมและฝึกปฏิบัติ กับครู-อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา

ห้องสมุดบริการอบรม เรื่องการสืบค้นข้อมูลจาก OPAC  ของห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี บทคัดย่อ งานวิจัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยจัดอบรมเป็นกลุ่ม และให้ความรู้เป็นรายบุคคล

10. บริการการศึกษาและการสอน

10.1 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคน
10.2 บริการศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงานให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
10.3 ให้คำแนะนำ ให้การค้นหาหนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

 

ประวัติห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  เริ่มเด่นชัดเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐ ขณะเป็นโรงเรียนการช่างสตรีเพชรบุรี (นามเดิม) โดยห้องสมุดตั้งอยู่อาคารเรือนเพชร ซึ่งเป็นอาคารไม้สักสองชั้นจนกระทั่งเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ ได้ย้ายที่ทำการห้องสมุดใหม่ มาอยู่อาคาร ๕ ชั้นล่าง ขนาด ๑ ห้องเรียน (อาคาร ๙ ปัจจุบัน) ได้มีการจัดการเก็บและรวบรวมเอกสารที่ได้รับบริจาคจากององค์การยูเซฟในขณะนั้น

ต่อมาเมื่อปี ๒๕๒๘  ได้มีการย้ายที่ทำการห้องสมุด  มาอยู่ที่ อาคาร ๘ ห้อง  ๘๑๑  โดยขยายพื้นที่ดำเนินการเพิ่มขึ้นมีขนาด ๓ ห้องเรียน และมีวัสดุเพิ่มขึ้นมีขนาด ๓ ห้องเรียน และมีวัสดุเพิ่มขึ้นทั้งประเภทวัสดุตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์

เมื่อพ.ศ.๒๕๔๒  ห้องสมุดได้รับการปรับปรุงสภาพห้องสมุดใหม่ให้มีความทันสมัยและนำเอาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้กับงานบริการ

เมื่อพ.ศ.๒๕๔๔  ห้องสมุดเข้าสู่มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น  ด้วยการนำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑: ๒๐๐๐ เข้ามาใช้กับงานบริการห้องสมุดงานวิทยบริการและห้องสมุด

เมื่อพ.ศ.๒๕๕๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีได้พัฒนาการให้บริการ สู่ระบบห้องสมุดดิจิตัล ให้บริการผ่านเว็บไซต์ นักศึกษาสามารถเข้าใช้ผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์นอกวิทยาลัย สามารถติดตาม สอบถาม และสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน เว็บไซต์ของ งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

หนังสือใหม่ ห้องสมุด

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สำรวจความคิดเห็น

ต้องการให้ห้องสมุดเพิ่มทรัพยากรด้านใด
 

นาฬิกา/ปฏิทิน

Ulti Clocks content

สถิติการเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้14
mod_vvisit_counterวานนี้7
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้45
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว113
mod_vvisit_counterเดือนนี้279
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว639
mod_vvisit_counterทั้งหมด96711

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.167.44.32
,
Today: ธ.ค. 18, 2017

Who's Online

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ได้รับความนิยม

วันนี้ในอดีต